Pages Navigation Menu

Ruhsal, bedensel, zihinsel şifa

Gençler Davetlisiniz!

Gençler Davetlisiniz!

TEOG ya da ÖYSM ya da ba?ka herhangi bir s?nava haz?rlanan gençler…
S?nav stresi sadece s?nav? de?il günlük hayat? da derinlemesine olumsuz olarak etkiler.

S?nav Stresi için EFT ile blokajlar?n çözülmesinin önemini anlataca??m ve Pozitif EFT ile uygulama yapt?raca??m 10 Mart Cuma günkü (13:00-15:00) ücretsiz seminere davetlisiniz! (Ö?rendiklerinizi daha sonra kendi kendinize de uygulayabilirsiniz).

Kat?laca??n?z? lütfen bildirin…
asebnem.akalin@gmail.com 0530 517 7540
Çevrenizin de faydalanabilmesi için payla?abilirsiniz.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.