Pages Navigation Menu

Ruhsal, bedensel, zihinsel şifa

EMO

EMO

The Guild Of Energists
 
Uluslararası EMO (Energy in Motion) Master Uygulayıcı Sertifika Programı
 
GoE kurucusu, psikolog Dr.Silvia Hartmann’ın geliştirdiği ve ilk kez Nisan 2014’de tanıttığı temel enerji tekniklerinden biri olan hareket eden enerji sertifika programıdır.
 
EMO (Energy in Motion) yani Hareket Eden Enerji anlamındadır. Her türlü duygu; ağrılar, acılar, üzüntüler ya da sevinçler bedende hissedilir. Duygular birer enerjidir. Eğer bloke olmuş bir enerji varsa bu bedenin sadece belirli bir bölgesine sıkışıp kalır. Oysaki enerji beden boyunca akmalıdır. Enerji blokajları hareket edebilir, yer değiştirebilir ve beden boyunca akabilir.

Bir uygulayıcı yardımıyla bedendeki blokajların hareket ettirilmesiyle akması sağlanarak bedensel ve duygusal şifa sağlanır.